No Image Available

Duijs 1933 of november 1918?

 Auteur: Onafhankelijke Socialistische Partij  Uitgever: Onafhankelijke Socialistische Partij  Gepubliceerd op: 31 Dec, 1933  Pagina's: 14  Grootte bestand: 2 mb Download
 Beschrijving:

In Duijs 1933 of november 1918? riep de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP) de arbeiders van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (SDAP) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) op zich af te keren van de steeds slappere koers van hun leiders. Specifiek richtte de OSP haar pijlen op SDAP Tweede Kamerlid Jan Duijs, dat in 1933 een brochure schreef waaruit uitzonderlijk reformistische politiek zou blijken. In plaats van deze slappe (en bovendien, vruchteloze) politiek probeerde de OSP de herinneringen aan de Rode Week van november 1918 op te roepen, toen een revolutie een reële mogelijkheid leek. De OSP stelde dat de kapitalistische klasse beefde van angst voor het opstandige proletariaat en haar een aantal grote concessies deed – totdat haar leiderschap bezweek en haar revolutionaire taal weer inslikte, althans.

Deze brochure geeft een interessant inkijkje in hoe marxistische organisaties links van de SDAP, die nog altijd een centrale plek innam in de Nederlandse arbeidersbeweging, haar leden probeerden te overtuigen om terug te keren naar een radicalere politiek.